Eiendomsoppgjøret er viktigst for boligselger og kjøper!

Ifølge Finn og Schibsteds siste Boligundersøkelse viser det seg at boligselger og – kjøpers viktigste mål ved boligsalget er et trygt og ordentlig oppgjør. Så mange som 69 % av respondentene svarte dette i undersøkelsen.

Nest viktigste mål er best mulig pris, som ble oppgitt av 65 % av respondentene.

Dette bygger opp under Weboppgjørs lange erfaring med eiendomsoppgjør– det er en avgjørende del av boligsalget og vesentlig at dette blir gjennomført på en korrekt måte for alle parter.

Våre oppgjørsansvarlige har høy kompetanse og lang erfaring innenfor eiendomsmegling og lovgiving. De sørger for at du og dine kunder får et knirkefritt eiendomsoppgjør.

Boligunderssøkelsen gjennomføres hver høst blant 1075 personer som har kjøpt eller solgt bolig de siste to årene. Oppdragsgiver Finn og Schibsted.