Psykologien i boligmarkedet kan friskmeldes. Det gir betydelig oppgang i forventningene, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL

Weboppgjør håper Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL`s forventninger innfrir, koronakrisen har gitt kortvarige utslag for boligmarkedet, viser NBBLs månedlige forventingsbarometer. Nå forventer 42 prosent stigende boligpriser det neste året, mens kun 13 prosent forventer fallende boligpriser.

Forventningene har dermed hentet seg raskt inn og ligger nær de nivåene før korona. Aller sterkest er troen på stigende boligpriser i hovedstaden, utviklingen i norsk økonomi ser ut til å bli bedre enn mange fryktet. Forventningene til arbeidsmarkedet har falt fra elleve til seks prosent, trass i den krevende situasjonen realøkonomien befinner seg i.

Kun én av tre forventer økt boliglånsrente det neste året. Resten forventer da uendret, lavere eller har ingen formening om rentenivået.

Kilde bygg.no