Regjeringen har sendt ut forslag til ny forskrift til Avhendingsloven på høring.

Dette er oppfølgning fra endringene som ble vedtatt i mai 2019, hvor det bla. selger ikke lenger skal kunne selge boligen «som den er» hvis kjøper er forbruker. Endringene ivaretar også selgers interesser da kjøper ikke kan hevde at en feil eller svakhet ved boligen er en kjøpsrettslig mangel hvis den er påpekt i en godkjent tilstandsrapport.

Les høringsnotatet her.

En godkjent tilstandsrapporten, må inneholde forskriftsfastsatt informasjon samt være utarbeidet av en bygningssakkyndig. Regjeringens forslag innebærer ikke plikt til å innhente tilstandsrapport, men selger risikerer i større grad å bli ansvarlig overfor kjøperen i de tilfeller det ikke gjøres.

– Vi ønsker å legge til rette for mest mulig korrekt informasjon om boligens tilstand ved å oppfordre folk til å undersøke de delene av boligen som er gjengangere i tvistesaker. Det gjelder spesielt de delene av boligen som er utsatt for fukt, som bad, tak og yttervegger, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H) i en pressemelding.

Kilde Nef.no