Nedgang i boligprisene i november

Weboppgjør ser i likhet med administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge at det imidlertid er store forskjeller i boligprisutviklingen og byer som Tromsø, Trondheim, Bodø og Oslo har hatt en sterk utvikling i boligprisene sist måned.

Boligprisene falt med 0,1 prosent i november 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,8 prosent og ligger nå 7,8 prosent høyere enn for ett år siden.

Tallene viser at det i november ble det solgt 8.095 boliger i Norge, noe som er 13,2 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 95.493 boliger i Norge, noe som er 6,1 prosent flere enn på samme tid i 2019.

– På grunn av smittvernstiltakene tror vi at desember vil bli en sterk måned i boligmarkedet. Normalt er desember den måneden i året det selges færrest boliger i Norge. Nå venter vi derimot at den store aktiviteten i bruktboligmarkedet vil vedvare gjennom julen og godt inn i 2021, sier Lauridsen.

Flere tall kan du se her

Kilde Eiendom Norge