Boligprisene falt 1,4 prosent nominelt i mars, viser tall fra Eiendom Norge. Det sesongjusterte fallet var også på 1,4 prosent.

Weboppgjør slutter seg til administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge sitt syn på boligprisene for mars, mindre enn man kunne vente. Prisene er nå 1,5 prosent høyere enn for et år siden selv med de drastiske tiltakene for å begrense smitten av Coronaviruset.

Videre uttaler Lauridsen: «vi forventer at transaksjonsvolumet vil stabilisere seg fremover. Normalt ville boligmarkedet gått inn i en dvale nå til over påske, men det er satt opp mange visninger inn i påsken, noe som gjør at vi forventer større aktivitet i påskeuken enn normalt.»

Størst fall blant de største byene opplevde Trondheim hvor boligprisene falt 1,8 prosent.

Det gir en sesongjustert nedgang på 1,7 prosent.
I både Oslo og Bergen falt prisene med 1,5 prosent.

Flere tall kan du finne her


Kilde: Eiendomnorge