Boligprisene steg med 0,4 prosent i september 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,3 prosent.

Weboppgjør registrerer at boligprisene nå er 5,8 prosent høyere enn for et år siden.

«Prisene stiger videre og det selges fremdeles et rekordhøyt antall bruktboliger i Norge», sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Den kraftige økningen i bruktboligsalget skyldes trolig at folk vrir forbruket sitt mot bolig og at mange nå også fremskynder planlagte boligkjøp. Dette er ikke unaturlig siden det nå er begrensninger på annet type konsum, samt at korona-tiltakene kan vil bli svært langvarige, sier han.

– Det er svært positivt at utviklingen smitter over i nyboligmarkedet. Det trengs, da det er et akkumulert underskudd på tilbudssiden i boligmarkedet og det spesielt på Østlandet. Økte boliginvesteringer og økt boligbygging vil være bra både for norsk økonomi og boligmarkedet som sådan, sier Lauridsen. 

Stadig større omsetning

I september ble det solgt 11.133 boliger i Norge, noe som er 16,8 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 77.390 boliger i Norge, noe som er 5 prosent flere enn på samme tid i 2019. Det ble lagt ut 10.745 boliger til salgs i Norge, noe som er 3,8 prosent flere enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 81.562 boliger til salgs, noe som er 2,2 prosent færre enn på samme tid i fjor.

 

Kilde: Eiendom Norge