Oppgang i boligprisene i august

Weboppgjør er glade over nyhetene om at boligmarkedet i landet er stabilt på tross av situasjonen vi er inne i. Boligprisene er nå 4,3 prosent høyere enn for et år siden og korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent.

Det selges rekordmange boliger også i august. Veksten i antall transaksjoner vedvarer, og det har aldri vært solgt så mange boliger i Norge ved utgangen av en august måned som i år. I august ble det solgt 9.964 boliger i Norge, noe som er 10,2 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 66.213 boliger i Norge, noe som er 3,5 prosent flere enn på samme tid i 2019.

– Boligprisene steg i august, noe som er normalt for måneden. Den sterke veksten vi har sett i boligprisene de siste månedene er nå avtagende, og vi venter at boligprisene vil følge normalt konjunkturforløp med fallende priser mot slutten av året, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

 Flere tall kan du finne her

Kilde: Eiendom Norge