Flat utvikling i boligprisene i desember

Weboppgjør støtter seg til Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge som forteller: «…utviklingen vi har sett i boligmarkedet både i priser og volum fortsatte i desember. Uendrete boligpriser er unormalt for desember, og 2020 ble det sterkeste året i boligmarkedet siden rekordåret 2016.»

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,8 prosent.

– Det var vanskelig å si noe om prognoser for boligmarkedet i 2020, dette skyldes at null-rentebeslutningen fra Norges Bank den 7. mai var umulig å forutsi. Det samme gjelder tiltakene mot koronapandemien som først ga et kraftig fall i omsetning og priser i mars og april, og siden med nullrenten som ga en bred og sterk oppgang i boligprisene og aktiviteten i hele landet, sier Lauridsen.

  • I desember ble det solgt 3.811 boliger i Norge, noe som er 22,9 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. I 2020 ble det solgt 99.581 boliger i Norge, noe som er 6,7 prosent flere enn i 2019.

 

Kilde Eiendomnorge.no