Totalprisen på leiligheten eller rekkehuset som kjøpes på prospekt blir (nesten) alltid dyrere enn prospektets utgangspunkt

Vi snakker kjøpers tilvalg, og tilvalg betyr tillegg i kjøpesummen. Dermed oppstår spørsmålet for den bolde eiendomsmelger: Skal disse tilvalgene tas med ved beregningen av 2,5 % dokumentavgift når skjøtet sendes til tinglysning?

Dokumentavgift på oppgraderinger av boligens standard?

Hovedregelen er at det skal betales dokumentavgift av salgsverdien av den faste eiendommen som det erverves hjemmel til, dvs. det samlede vederlaget selger kan få for eiendommen, se dokumentavgiftsloven § 7.  I praksis innebærer dette at kjøpesummen kan oppgis som salgsverdi og avgiftsgrunnlag for dokumentavgiften. Unntak kan tenkes, f.eks. hvis kjøpesummen ikke representerer en reell markedspris på grunn av salg mellom nærstående e.l.. Man bør også være oppmerksom på at boligens andel av fellesgjelden skal legges til ved fastsettelse av avgiftsgrunnlaget.[1] For øvrig er problemstillingen ikke aktuell for borettslag, da borettslagsandeler er fritatt for dokumentavgift.

Særlig om parkeringsplasser

Parkeringsplasser skiller seg gjerne fra de andre tilvalgene ved at parkeringsplassen ikke blir inkorporert som en del av boenheten som sådan, men er derimot typisk plassert i felles parkeringsanlegg eller lignende. Hvordan eierskapet til parkeringsplassene er organisert varierer, og organiseringen av parkeringsplassene kan ha betydning for beregningen av dokumentavgift.

Er du i tvil? Her finner du rundskrivet.

Kilde Nef.no