Sykepleierindeksen for første halvår 2020 viser at null-renten ikke har økt tilgangen til boligmarkedet for de med vanlige inntekter i Norge.

Weboppgjør følger med når Eiendom Norge utgir den såkalte sykepleierindeksen for første halvår 2020, utarbeidet av analyseselskapet Eiendomsverdi AS. Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe.

– Utviklingen viser at muligheten for å bli boligeier er blitt ytterligere redusert i Norge grunnet boligprisvekst, sier analyse- og modelldirektør Anders Lund i Eiendomsverdi AS i en pressemelding. Nullrenten og de reduserte utlånsrentene har ikke kommet sykepleieren til gode da gjeldgradsbegrensningen i boliglånsforskriften, og andelen boliger en singel sykepleier har mulighet til å kjøpe synker, mener han.

Tallene for første halvår 2020 viser i likhet med i 2019 at det kun er det sentrale Østlandsområdet som har problematisk høye boligpriser og at reguleringene gjennom boliglånsforskriften er en reell begrensning for vanlige lønnsmottagere.

– Kun tre til fem prosent av boligene på det sentrale østlandsområdet har det vært mulig for en sykepleier å kjøpe i først halvår, gitt forutsetningen om at sykepleieren oppfyller boliglånsforskriftens krav om egenkapital, sier Lund.

Utover østlandsområdet er det Tromsø som har minst tilgang til boligmarkedet. Her kan en sykepleier kjøpe 17 prosent av boligene omsatt i første halvår 2020. Andre store byene i Norge, henholdsvis Trondheim, Stavanger m/omegn og Bergen er andelen betydelig høyere, henholdsvis 28,9, 33,8 og 34,2 prosent.

– Utviklingen i sykepleierindeksen og da spesielt på det befolkningstette Østlandet er problematisk fordi det over tid vil undergrave legitimiteten til den norske boligbeskatningen, som subsidierer boligeierne med om lag 50 milliarder årlig. Kombinasjon av boliglånsforskriften og norsk boligbeskatning er usosial, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, i meldingen. For å sikre at det store flertall av nordmenn også i fremtiden er boligeiere må det både bygges og reguleres et tilstrekkelig antall boliger i presseområdene i Norge, samt sikres fleksibilitet i boliglånsforskriften som kommer førstegangskjøpere i boligmarkedet til gode, sier han.

Eiendom Norge mener også det er behov for en bedre innretning av norsk boligbeskatning.

– Det er svært uheldig at unge i etableringsfasen mellom 20 og 40 år betaler en uforholdsmessig stor andel av norsk boligbeskatning gjennom flytteskatten i dokumentavgiften. Vi trenger et skatteskifte i boligbeskatningen fra transaksjon til eie, avslutter Lauridsen.

Kilde bygg.no