Nye bestemmelser i eierseksjonsloven – korttidsutleie, ervervsbegrensning og eierskiftegebyr

Vi i Weboppgjør er spente på hvordan regjeringens nye lovendring vil påvirke boligspekulasjon i tiden som kommer.

Stortinget har vedtatt flere endringer i eierseksjonsloven som vil ha stor betydning for aktører som driver utleie. Hensikten med bestemmelsen som trer i kraft 1. januar 2020 er å klargjøre vi regelverket, og regjeringen har som formål at bestemmelsen vil bidra til bedre bomiljøer og forhindre unødvendige konflikter.

Indirekte kjøp av boligseksjoner skal omfattes av lovens ervervsbegrensning, samt begrense adgangen til å drive med korttidsutleie i eierseksjonssameier, korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke lenger tillatt.

For lovgiver har et av de sentrale formålene for lovendringene vært å forhindre at profesjonelle aktører skal ta kontroll i og drive leilighetshotell i eierseksjonssameier med boligformål. Eierseksjonsloven § 23 er nå utvidet til å omfatte indirekte kjøp, og vil etter lovendring lyde:

«Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve en boligseksjon hvis ervervet fører til at man blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet.»

Les mer om endringene her: Vedtak til lov om endringar i eigarseksjonslova mv.

Det er også vedtat en ny bestemmelse om eierskiftegebyr. Det er nå lovbestemt at gebyr bare kan kreves av den som selger en boligsekjson og at gebyrret makismalt kan utgjøre 4 ganger rettsgebyret.

Kilde Nef.no

Bør leieavtalen tinglyses?

Boligprisene faller

Dekor Aktuelt

Bør leieavtalen tinglyses?

Boligprisene faller

Dekor Aktuelt

Bør leieavtalen tinglyses?

Boligprisene faller

Dekor Aktuelt