Finanstilsynet gir råd om at de midlertidige høye fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften ikke videreføres

Vi i Weboppgjør er spente på å se effekten etter at Finanstilsynets vurdering. De mener det ikke er behov for å videreføre de midlertidig høye fleksibilitetskvotene etter tredje kvartal 2020. Med høy aktivitet i boligmarkedet og betydelige låneopptak, gir de ordinære fleksibilitetskvotene bankene gode muligheter til å innvilge søknader om nye låneavtaler med endrede nedbetalingsplaner.

Boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften utløper 31. desember 2020. Finansdepartementet ber i brev 24. april 2020 Finanstilsynet innen 28. september vurdere om hensynet til finansiell stabilitet tilsier at gjeldende forskriftsregulering av bankenes utlånspraksis bør videreføres, og å utforme et eventuelt forslag om å videreføre reguleringen som et høringsnotat.

Kilde Finanstilsynet