LUFT

Vår tjeneste for

Advokater

Weboppgjør benytter Bolignett.no – en digital løsning for utbyggere og advokater som trenger verktøy for etablering av kontrakt og gjennomføring av oppgjør.

Gjennom portalen tilbyr vi en nettbasert tjeneste som forutsetter at kjøper og selger har funnet hverandre. Bolignett.no leveres av Bolignett AS som har mer enn 20 års erfaring med utvikling av fagsystem for boligtransaksjoner.

Med vår modell kan advokaten avholde kontraktsmøte og deretter tar vi oppdraget videre som et oppgjørsoppdrag og benytter vår egen klientkonto. Advokatforetaket trenger altså ikke egen klientkonto for eiendomsmegling i dette samarbeidet med Weboppgjør.
Dersom advokaten utelukkende skriver kontrakter, trengs heller ikke bevilling for eiendomsmeglervirksomhet fra Finanstilsynet. Det gir både tid og penger spart.

Vi har stålkontroll på oppgjør etter både avhendingslova og bustadoppføringslova og lover smidig håndtering og streng kvalitetssikring. Vi digger klientmidler!

Funksjoner

  • Kontrakt med bankid signering
  • Skjøte og egenerklæring
  • Bankid signerte fullmakter
  • Oppfølging av garantier
  • Digitale oppgjørsskjema og overtagelsesprotokoll
  • Digital overtagelsesprotokoll
  • Innsyn i klientkonto og oppgjørsdokumenter
  • Kjøpere og selgere kan logge inn i vår portal, for innsyn og kommunikasjon

Logg inn Advokater

LOGG INN
LOGG INN EIENDOMSMEGLER LOGG INN UTBYGGER / ADVOKAT