Uten mellomfinansiering stopper boligbyggingen i Norge

Weboppgjør slutter seg til Kurt F. Buck i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) som uttaler; «Mellomfinansiering er et viktig instrument for boligmarkedet. Uten det ville alle måttet vente på oppgjør for egen bolig før de kunne betale for boligen de skal flytte inn i. Uten mellomfinansiering ville man måttet fraflytte den gamle boligen én til to uker før man kan flytte inn i ny bolig. Det sier seg selv at det ville være svært upraktisk.»

Mellomfinansiering gir også muligheten til å finne og sikre seg drømmeboligen før man legger nåværende bolig ut for salg. For at man skal kunne kjøpe først og selge etterpå, er det avgjørende at ordningen med mellomfinansiering fungerer. Det samme forholdet er også avgjørende for at man skal kunne kjøpe en prosjektert bolig. Uten mellomfinansiering stopper boligbyggingen i Norge.

Flere banker har nå for sikkerhets skyld lagt inn 20–30 prosents verdireduksjon på den boligen folk skal selge. Hvis bankene nærmest stenger døren for mellomfinansiering på oppnåelige vilkår, sender de trolig boligprisene nedover.
Den selvpålagte verdireduksjonen på mellomfinansiering kommer på toppen av dagens vilkår som lån på maks fem ganger inntekten, minimum 15 prosent egenkapital, og at du må kunne tåle 5 prosents renteoppgang.

Kilde Finansavisen