Foreslår gratis eiendomsdata for Gründere samt offentlig og private bedrifter

Weboppgjør gleder seg over at eiendomsdata fra Kartverket nå kan bli gratis.

I statsbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å gjøre eiendomsdata tilgjengelig uten brukerbetaling, Kartverket har årlig inntekter i overkant av 10millioner for salg av eiendomsdata. Dette omfatter bla. tinglysningsdata, hjemmel, pengeheftelser samt bruksrett fra grunnboken og eiendomsgrenser fra matrikkel.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup uttaler i en pressemelding fra departementet at tilgang til offentlig data er viktig for verdiskaping og innovasjon i mange bedrifter, regjeringen foreslår derfor frikjøp av eiendomsdata fra kartverket.

 – «Dette er en strategisk avgørelse, som vi ønsker velkommen. Eiendomsdataene våre har lenge vært tilgjengelig for de som har betalingsevne, og dette har gjort at mange mindre aktørar ikke har kommet på banen. Vi gleder oss over at Kartverket nå kan legge til rette for mer verdiskaping i samfunnet, og at det kan komme nye produkt og tjenester basert på våre eiendomsdata», seier direktør for eiendomsdivisjonen i Kartverket, Hannah Cook.

Hele pressemeldingen kan du lese her

Kilde Kartverket.no