Utbruddet av koronavirus har hatt stor negativ innvirkning på norsk og internasjonal økonomi

Weboppgjør deler Finanstilsynets bekymring om at covid-19 utbruddet kan ramme det finansielle systemet og føre til store bevegelser i finansmarkedene.

Finanstilsynet har løpende kontakt med foretak som er sentrale i det norske finansmarkedet, ekstraordinær rapportering fra disse foretakene er innført. Finanstilsynet opplyser at de også deltar på oppfølging i regi av de felles europeiske finanstilsynsmyndighetene.

«Norske banker har de siste årene bygget opp kapital- og likviditetsbuffere som gjør dem godt rustet til å håndtere markedsuro og kredittap som kan følge av krisen, og forsikrings- og pensjonsforetak har bygget reserver for å kunne tåle betydelige kurstap og økte forsikringsforpliktelser.»

Weboppgjør følger utviklingen og endringer i risikobildet tett for å ivareta våre kunder og ansatte på en best mulig måte.

Kilde Finanstilsynet.no