Etter at Gjeldsregisteret ble innført 1. juli i fjor har SpareBank 1 SNM i Midt-Norge økt antall avslag på søknader om boliglån med 65 prosent.

Weboppgjør støtter seg til privatøkonom Eldar Rønning i SpareBank 1 SMN som uttaler:
– Det er ofte slik at lånesøkerne skal skifte bolig og har siktet høyere. Ønsket vårt er å gi god kredittrådgivning og at kundene ikke kjøper ting de ikke har råd til. Gjeldsregisteret gjør at vi kan gi bedre råd til kundene, og ikke låne ut penger slik at de får en gjeldssituasjon de ikke kan håndtere. De må i stedet på boligjakt i annen prisklasse.


Siste halvår i 2018 lå antallet avslag på lånesøknader hos SpareBank 1 SMN i Trondheim på 5,8 prosent, skriver Adresseavisen. Etter at det nye gjeldsregisteret ble innført i fjor sommer og fram til årsskiftet har det tilsvarende økt til 9,6 prosent. Det betyr at nesten en av ti får avslag i banken når de ber om boliglån.

Grunn til økningen i avslagene er at banken nå får innsyn i hvor mye usikret gjeld fra kredittkort, forbrukslån og andre kreditter låntakerne har, det er ikke bare det som er benyttet av kreditten banken tar med i beregningen – hele lånerammen beregnes som gjeld.
Gjeldsregisterets tall viser en samlet norsk forbruksgjeld på hele 170 milliarder kroner. Av dette står vanlige forbrukslån for rundt halvparten, mens kredittkortgjeld utgjør en snau tredel. Den totale rammen kreditt som er på kredittkort i Norge, er 262 milliarder kroner.
I en fersk rapport fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO anslår forskere at usikret gjeld er et problem for 11 prosent av befolkningen – én av ni.

Kilde Adresseavisen.no