Norges bank hevet styringsrenten 19.09

Weboppgjør slutter seg til Norges Eiendomsmeglerforbunds oppsummering om rentehevingen.

Dette er positivt for husholdningene da man har fått signal om at styringsrenten har nådd sitt toppnivå og at rentebanen er spådd lavere enn hva som var forventet.

Det betyr at husholdningene på sikt kan belage seg på et lavere rentenivå enn hva man så for seg for et år siden-, sier adm dir Carl O. Greving.

Han legger til

-Dette kan bidra til høyere temperatur i boligmarkedet, men på den annen side vil en høy tilbudsside og klare utlånsrammer mest sannsynlig bidra til at markedsbalansen opprettholdes de nærmeste månedene. Dersom Finanstilsynets forslag om betydelige innstramminger i boliglånsforskriften gjennomføres, er det imidlertid mer sannsynlig at markedsbalansen forrykkes og utløser en priskorreksjon i 2020-, avslutter Carl O. Geving.

 

Kilde Nef.no