Selv om Korona råder, har boligprisene i Norge steget med 7 prosent i årets ti første måneder. NBBL regner med en prisvekst på 3 prosent neste år.

Weboppgjør har i likhet med Norske Boligbyggelags Landsforbunds (NBBL) tro på at boligprisene de neste årene fortsatt vil være sterke. NBBL`s barometer for boligmarkedet svarer ni av ti spurte at de venter stigende eller uendrede boligpriser neste år. (NBBL anslår en prisvekst på 3 prosent.)

Lav rente, færre arbeidsledige samt vaksine på trappene gir god grunn til å tro på stigende boligpriser også i 2021. Som motvekt til dette vil en strammere boliglånsforskrift, lavere befolkningsvekst og nokså høy boligbygging på landsbasis dempe prisveksten.

Undersøkelsen er gjennomført i perioden 10.–16. november av Opinion som har spurt et landsrepresentativt utvalg på 1.000 personer.

Kilde e24.no