Boligprodusentene frykter lavere boligbygging enn under krigen

Weboppgjør deler administrerende direktør i Boligprodusentenes forening Per Jæger`s uttalelse: «Når vi ser på koronascenariene for de neste 12 månedene, blir vi redde. Boligtallene for april viser en salgsnedgang på 45 prosent sammenliknet med april 2019.»

«– Vi kommer fra høyt nivå, men her går det fort unna i nedoverbakke. Dette kan bli svart for næringen, de siste tolv måneder er igangsettingen ned 14 prosent for det totale markedet.»

Boligprodusentene mener Husbanken må få økte rammer på 25 milliarder kroner for å stimulere boligbyggingen. Det vil sikre finansiering av 10.000 boliger for de som vil og fortsatt kan kjøpe ny bolig. De ønsker også en forsikringsordning for usolgte leiligheter som gjør det tilstrekkelig med 30 prosent forhåndssalg før igangsetting.

Kilde bygg.no