Gebyrer for 2020

Fast eiendom
Tinglysing av skjøte, hjemmelserklæring ved arv og skifte, pantedokument, prioritetsvikelse, transport, erklæring om rettighet, festekontrakt, leiekontrakt, kjøpekontrakt, ektepakt, opprettelse av ny eiendom, seksjonering mv.

Papirbasert tinglysing: kr. 585,-
Elektronisk tinglysing: kr. 540,-

Borettslagsandeler
Overføring av andel i borettslag, hjemmelserklæring ved arv og skifte, pantedokument, prioritetsvikelse, mv.

Papirbasert tinglysing: kr. 480,-
Elektronisk tinglysing: kr. 440,-

Endring i eierskifteloven fra 01.01.2020

§ 63 a. Eierskiftegebyr
Sameiet kan kreve at den som avhender en seksjon, betaler et gebyr på opptil fire ganger rettsgebyret for arbeid som må gjøres i forbindelse med eierskiftet og eventuell godkjenning av erververen. Det kan ikke avtales at andre enn den som avhender seksjonen, skal betale gebyret.