Rapportering av mistenkelige forhold etter hvitvaskingsloven § 26 for meglere og advokater som driver eiendomsmegling

Vi i Weboppgjør tar hvitvasking på alvor både for vår egen del, men spesielt med tanke på våre kunder og samfunnet.  Økokrim har kommet med en ny veileder til eiendomsmeglere og advokater som driver eiendomsmegling vedrørende rapportering av mistenkelige forhold etter hvitvaskingsloven §26.

I veileder heter det blant annet at;

«Rapportering av mistenkelig forhold er en sentral og viktig del av vårt nasjonale antihvitvaskingsregime. At denne rapporteringen har god kvalitet er derfor av stor betydning for om vi skal lykkes i dette arbeidet. Veiledningen er ment, som et av flere tiltak, for å optimalisere rapporteringen slik at både dere og vi kan imøtekomme de forventninger samfunnet har til oss på dette området.
Fast eiendom er kapitalintensiv, og hvitvasking av store beløp kan gjennomføres i én operasjon. Store illegale beløp kan investeres i fast eiendom, og deretter re-investeres og integreres i den legale økonomien med relativt liten risiko for tap ved senere salg eller utleie av eiendommen.»

Se hele veilederen: her

Kilde NEF