Gebyr på tinglysing av fast eiendom og andel i borettslag i 2020

Gebyr for rettsregistrering av boretter og tinglysing i fast eiendom.

For å dekke økte kostnader til videreutvikling av matrikkelen, foreslås det å øke gebyrinntektene med 30 mill. kroner i 2020, jf. kap. 595, post 01. På bakgrunn av dette økes gebyrene på tinglysing av fast eiendom og tinglysing av andel i borettslag i 2020.

For å stimulere til økt digitalisering foreslås det samtidig en differensiering mellom digitalt og manuelt leverte tinglysinger, jf. tabell nedenfor. I 2019 er gebyrene på tinglysing av fast eiendom og for tinglysing av andeler i borettslag henholdsvis 525 kroner og 430 kroner. I 2020 økes gebyret for tinglysing av eiendom til 585 kroner for tinglysing som leveres manuelt og 540 kroner for tinglysing som leveres elektronisk. Gebyret for tinglysing av andel i borettslag øker til 480 kroner for manuelt leverte tinglysing og 440 kroner for elektronisk levert tinglysing. Øvrige gebyrer og priser videreføres på samme nivå som i 2019.

Kilde Statsbudsjettet