Weboppgjørs Personvernerklæring

Alle foretak er pålagt å ha en personvernerklæring her er Weboppgjør sin:

Personvernerklæring for Weboppgjør AS

Ditt personvern er viktig for Weboppgjør og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Weboppgjør skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverk, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter dersom personopplysninger hos eg er registrert hos oss.

Har du trøbbel med noen av uttrykkene i denne personvernerklæringen? Datatilsynet har en praktisk ordliste som definerer de mest brukte ordene og uttrykkene knyttet til personvern:

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/verktoy-skjema/ordbok-a-til-a/

Behandlingsansvarlig/Databehandler

Weboppgjør opptrer både som behandlingsansvarlig og databehandler avhengig av hvilken tilknytning du har til oss. Dersom du har kjøpt eller solgt bolig via en av våre kunder anbefaler vi at du tar kontakt med din megler.

Daglig leder i Weboppgjør er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som foretas av Weboppgjør. Ansvaret for den daglige oppfølgingen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til Marcus Skadsheim Bühler.

Vår behandling av personopplysninger

Weboppgjør behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

  • Behandling av personopplysninger for å gjennomføre eiendomsoppgjør på vegne av eiendomsmeglere og for andre kunder som har kjøpt eller solgt bolig.
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføre foretakets tjenester (informasjonskapsler ved besøk av nettsiden).
  • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak.

Hvor lenge har vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, eller lovpålagte plikter vi har. For eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet i forbindelse med det enkelte oppdraget i 10 år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller et annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

I tillegg vil vi dele personopplysninger med enkelte private aktører i de tilfeller vi er pålagt dette som et ledd i å oppfylle våre rettslige forpliktelser i henhold til eiendomsmeglingsloven. Dette innebærer at vi kan dele personopplysninger med din bank dersom det hefter lån i eiendommen (som selger), eller du skal ha pant i eiendommen (som kjøper). Dersom boligen du har kjøpt eller solgt er en del av et sameie, borettslag eller boligaksjeselskap hvor det er forretningsfører, eller det er eiendom på festet tomt, kan vi dele personopplysninger med henholdsvis forretningsfører og styreleder, eller bortfester/grunneier.

Bruk av databehandlere

Weboppgjør inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen. I de tilfeller der Weboppgjør er databehandler vil vi ikke behandle personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med behandlingsansvarlig, og beskrevet i denne personvernerklæringen samt behandlingsansvarligs personvernerklæring.

Hvor lagres dine personopplysinger?

Personvernopplysninger som behandles av Weboppgjør lagres på servere i Norge. Vi overfører ikke personvernopplysninger om våre ansatte eller kunder, eller personopplysninger i oppdrag hvor vi opptrer på vegne av kunde, ut av EU/EØS, med mindre dette er påkrevd for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Overføring av personopplysninger til USA vil bare skje til selskaper som er sertifisert etter Privacy Shield.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til å ikke være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i personopplysninger som er registrert om deg kan rettes til post@weboppgjor.no, alternativt per post til:

Weboppgjør AS
Postboks 2454 Drotningsvik
5834 Bergen

Dersom du mener vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Personvernombud

Weboppgjør er i en prosess med å oppnevne personvernombud som skal bistå med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Cookies/informasjonskapsler

En cookie er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin når du besøker en nettside. Data fra en cookie kan hentes frem av nettsider som kjenner cookiens unike ID. Ved å benytte cookie har vi muligheten til å se ditt brukermønster knyttet til ditt besøk på vår nettside. Vi kan se ditt operativsystem- og nettleserstatistikk, hvilken nettadresse du kom fra før du gikk inn på vår nettside og hvilke sider på weboppgjor.no du har klikket deg inn på.

Vi har ikke anledning til å knytte disse dataene opp mot deg som person.

Du kan når som helst skru av cookielagring i din nettleser. Vi gjør oppmerksom på at det eksisterer verktøy som kan kartlegge og gi deg oversikt over hvilke informasjonskapsler som benyttes på sidene du besøker. For lese mer om cookies anbefaler vi https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Dersom du ikke godtar informasjonskapsler kan dette medføre at nettsider ikke vil fungere optimalt.

Weboppgjør benytter Google Analytics til å registrere besøk på siden. Google Analytics lagrer informasjonskapsler for å:

  • Skille mellom ulike besøkende ved å gi hver besøkende en unik ID.
  • Registrere om den besøkende har besøkt siden tidligere.
  • Registrere hvor den besøkende kommer fra (f.eks. Google-søketreff

For mer informasjon om Google Analytics se: http://www.google.com/analytics/

Endringer

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.