Tallene viser at markedet er i bedring, men igangsettingen hittil i år er den laveste siden registreringen startet i 2010

Weboppgjør deler Per Jæger`s (adm. direktør i Boligprodusentenes Forening) bekymring over tallene for igangsettingen, som hittil i år er den lavest registrerte siden registreringen startet i 2010. Salgstallene viser at markedet er i klar bedring på nye boliger, salget i august var oppløftende, sier Jæger. Det var 40 % høyere enn i august 2019, og det fjerde beste augustsalget vi har registrert siden vi startet registreringen av månedlige tall i 2010.

  • Salget av nye boliger hittil i år er 14 % lavere enn tilsvarende periode i fjor. Salget av eneboliger og småhus hittil i år er henholdsvis 10 % og 11 % lavere enn tilsvarende periode i fjor, mens salget av leiligheter er 17 % lavere enn i fjor.
  • Igangsettingen i august 2020 var 22 % høyere enn i august 2019. Men igangsettingen nå i august 2020 er samtidig den nest laveste vi har registrert for august; bare 2019 var lavere.
  • Igangsettingen hittil i år er 13 % lavere enn tilsvarende periode i fjor. Igangsettingen av eneboliger og småhus hittil i år er henholdsvis 17 % og 16 % lavere enn tilsvarende periode i fjor, mens igangsettingen av leiligheter er 9 % lavere enn i fjor.
  • Salget av nye fritidsboliger i august 2020 var 61 % høyere enn i august 2019. Salget hittil i år er likt salget i tilsvarende periode i fjor. Igangsettingen av fritidsboliger i august 2020 var 7 % lavere enn i august 2019. Igangsettingen hittil i år er 14 % lavere enn tilsvarende periode i fjor.

«Lav igangsetting indikerer mye av leilighetssalget skjer i allerede igangsatte prosjekter. Markedet må tilføres nye boligprosjekter, spesielt i pressområdene. Uten raskere reguleringsprosesser vil færre nye boliger tilføres markedet, og prisveksten i pressområdene vil fortsette. Kommunene må ikke påføre nye boligprosjekter merkostnader i reguleringsbestemmelser og utbyggingsavtaler. For å opprettholde bosetting over hele landet må det tilrettelegges for nye eneboliger i distriktene, avslutter Jæger.»

Kilde boligprodusentene.no