Ny tall fra Boligprodusentene for april og mai viser at aktiviteten aldri har vært lavere enn i år. Det samme gjelder samlet aktivitet for årets fem første måneder.

Weboppgjør deler Per Jæger`s (administrerende dirwktør i Boligprodusentenes forening) bekymring, tallene viser kraftig fall i boligbyggingen med alvorlige konsekvenser for sysselsettingen framover

– Salget i mai er 18 prosent lavere enn i mai 2019, mens salget så langt i 2020 er 27 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Igangsettingen i mai er 29 prosent lavere enn i mai 2019, mens igangsettingen så langt i 2020 er 15 prosent lavere enn i samme periode i fjor.
For fritidsboliger er salget i mai 53 prosent lavere enn i 2019, mens salget så langt i 2020 er 18 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Igangsettingen i mai 54 prosent lavere enn i mai 2019, mens igangsettingen så langt i 2020 er 19 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor.

Kilde bygg.no