Reglene er ment å sørge for at boligsalg skal skje innenfor myndighetenes retningslinjer og med minst mulig smitterisiko.

Vi i Weboppgjør følger aktiviteten i boligmarkedet og mener på lik linje med Eiendom Norge at den må kunne opprettholdes både med tanke på norske forbrukere- og de økonomiske perspektivet.

Folkehelseinstituttet er konsultert og det gjøres oppmerksom på at endringer på kort varsel kan forekomme.

 1. Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte.
 2. Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning – vi bruker smil i stedet
 3. Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene
 4. Hold minst 2 meters avstand til andre på visning
 5. Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring.
 6. Ikke berør noe unødvendig i fellesarealer som fellesoppganger eller felles inngangsparti i sameie, borettslag og andre bygg med innvendige fellesarealer. Vent utenfor bygningen dersom du ikke kommer inn på vising umiddelbart.
 7. Visning tilrettelegges for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. ved inngangsdør
 8. Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes
 9. Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering
 10. Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegge visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen
 11. Bruk av prospekt i papir bør unngås hvis det ikke kan skje uten smitterisiko
 12. Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko.

Ved salg av boliger i bygg der fellesarealer må passeres for å komme frem til boligen skal visning søkes tilrettelagt slik at det reduserer risikoen for smittespredning til eller fra øvrige brukere av fellesarealene.

Kilde Eiendomnorge