Boligprisene steg med 1,9 prosent i mai 2020.

Boligprisene er nå 2,5 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

  • Dette er den sterkeste oppgangen i en mai måned i boligprisstatistikkens historie, gjennomåpningen av samfunnet og kraftig økonomisk stimulans av rekordlav styringsrente, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.
  • Fallet i antall solgte boliger og antall boliger lagt ut for salg fortsetter. Mai og juni er en tid hvor mye nye objekter kommer ut i boligmarkedet, men dette har så langt uteblitt. Boligmarkedet er tilbake etter korona-sjokket og velfungerende, sier Lauridsen.

I mai ble det solgt 9.615 boliger i Norge, noe som er 7,7 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2019.Det ble lagt ut 11.217 boliger til salgs, noe som er 18,4 prosent færre enn i samme måned i 2019. Det ble både solgt og lagt ut markant færre boliger i mai i år enn i rekordåret 2019. Det tok i gjennomsnitt 54 dager å selge en bolig i mai 2020.

– På litt lengre sikt er vår bekymring knyttet til nyboligmarkedet og den kraftige salgsnedgangen vi har sett der i kjølvannet av korona-tiltakene. Selv om vi kanskje i lang tid vil måtte leve med tiltak mot korona-epidemien, vil det være et underliggende boligbehov i takt med befolkningsutviklingen og demografiske endringer. Det er derfor viktig at kommunene holder sin reguleringstakt oppe, og boligbyggerne fortsetter å utvikle og legge ut nye prosjekter ut for salg, og det spesielt i presseområdene i Norge, avslutter Lauridsen.

 

Kilde Eiendom Norge