Finanstilsynets boliglånsundersøkelse for 2020 viser at en stor og økende del av nye lån med pant i bolig tas opp av låntakere som har høy samlet gjeld i forhold til inntekt. 45 prosent av lånevolumet i årets undersøkelse er gitt til låntakere med gjeld over 4 ganger årsinntekt.

Weboppgjør deler Per Mathis Kongsrud direktør for digitalisering og analyses syn på utviklingen, «Årets boliglånsundersøkelse viser at en stor og økende del av nye lån tas opp av låntakere med høy samlet gjeld. Mange låntakere har både høy samlet gjeld i forhold til inntekt, og boliglån som utgjør en høy andel av boligens verdi. Dette er bekymringsfullt da disse låntakerne kan være særlig sårbare ved bortfall av inntekt, økt rente eller fall i boligpriser» forteller han.

Mange tar også opp boliglån som utgjør en stor andel av boligens verdi (belåningsgrad). Andelen nye lån som gis til låntakere med både høy gjelds- og belåningsgrad, økte videre fra 2019 til 2020. Den gjennomsnittlige gjeldsgraden hos låntakere som tok opp nye boliglån, økte til 338 prosent i årets undersøkelse. En stor andel av låntakere som tar opp nye lån med pant i bolig, har høy forbruksgjeld.

Du kan lese hele rapporten her


Kilde Finanstilsynet.no