Finanstilsynet har hhv 14. og 19. mars utpekt enkelte virksomheter innenfor finanssektoren til å være av samfunnskritisk betydning.

Weboppgjør er glade for å informere alle kunder om at det i brev fra Finanstilsynet opplyses om at vår oppgjørsfunksjonen er vurdert til å være av samfunnskritisk betydning.

Hva betyr dette?
Dette betyr at vi så langt det lar seg gjøre opprettholder kapasiteten for våre kunder i hele landet.

Kilde Finanstilsynet.