Analytikere fra Samfunnsøkonomisk Analyse mener boligprisene i Norge kommer til å stige med 12 prosent de neste tre årene

Weboppgjør deler sjefsøkonom Andreas Benedictow sitt syn på boligprisene de neste årene, Samfunnsøkonomisk Analyse anslår en dobling av anslagene fra juni. De så den gang for seg en moderat vekst på 6,2% men i sin prognose for de neste tre årene mener analytikerne nå at boligprisene i Norge kommer til å stige med 12%.

– Boligmarkedet har klart seg bedre enn vi ventet da vi laget prognoser sist i slutten av mai. Etter en kort nedtur, har omsetningen vært høy, og prisene stiger, sier Benedictowtil Dagens Næringsliv

– Årsaken er spesielt den lave renten og de midlertidige lempningene i boliglånsforskriften.
I Oslo vil prisene stige med 18,8 prosent i perioden, mener forskerne, som peker ut Rogaland med lavest verdistigning de neste tre årene med 4,9 prosent.

Kilde DN