Kommuner som sammenslås eller får endret kommunenummer vil ikke få overført utgåtte matrikkelenheter til ny kommune. Det er likevel mulig å søke dem opp i tidligere kommune.

Matrikkler vil kunne søkes opp om de er utgått i tidligere eller ny kommune.

Forretningshistorikk lagres og data er tilgjengelige så lenge matrikkelbrukeren har tilgang til både aktiv og utgått kommune.

Ved årsskiftet vil 311 av landets kommuner være involvert i endringene som følge sv kommune- og regionreformene. 109 kommuner blir slått sammen, hvor to eller flere kommuner slås sammen til 43 nye kommuner. I tillegg vil alle kommuner som tilhører fylker som inngår i fylkessammenslåing få nytt kommunenummer.
Kartverket har oversikt over kommune- og fylkesendringer ifm sammenslåtte kommuner, detaljer rundt hvilke gårdsnummer, adresser, kretser og grensejusteringer som trer i kraft 01.01.2020 kan du finne her

 

Kilde kartverket.no