Boligprisveksten har vært langt sterkere enn ventet

Sentralbanken venter at boligprisene stiger med 2,7 prosent i år og fire prosent vekst neste år, etter å ha spådd nedgang for en måned siden. Rekordlav rente bidrar til oppgangen.
Norges Banks pengepolitiske rapport viser dette anslaget, renten blir stående på null prosent.
Det skyldes trolig at boligprisveksten har vært langt sterkere enn ventet, og at arbeidsledigheten ser ut til å avta raskere enn tidligere anslått», heter det i rapporten.
De regner med at arbeidsledigheten er tilbake på et mer normalt nivå allerede i 2023, og derfor er også boligmarkedet tilbake på et mer normalt nivå. Da kommer også fokuset tilbake på finansiell stabilitet og utsiktene for boligmarkedet, sier Kari Due-Andresen i Handelsbanken.

Kilde e24